Loading...

Bảo hiểm Generali

Tập đoàn Generali là một trong những đơn vị hàng đầu trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Generali và sản phẩm tài chính toàn cầu.

Với triển vọng phát triển mạnh mẽ trên thế giới ngay từ khi được thành lập và hiện đang có mặt tại hơn 60 quốc gia, Assicurazioni Generali đã củng cố vị trí vững chắc trong số các công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới. Tại Tây Âu, địa bàn hoạt động chính, Assicurazioni Generali chiếm thị phần đáng kể tại Đức, Pháp, Áo, Tây Ban Nha,  Thụy Sỹ, cùng với vị trí vững mạnh tại Israel và Argentina.

Trong lĩnh vực bảo hiểm chính, Tập đoàn Generali chủ yếu tập trung vào phân khúc bảo hiểm nhân thọ Generali là phân khúc mà Tập đoàn đang dẫn đầu tại Châu Âu. Sản phẩm của Tập đoàn Generali bao gồm các sản phẩm tiết kiệm và bảo vệ chiếm đa số trong danh mục sản phẩm, cùng với các sản phẩm bảo hiểm hưu trí bổ sung và bảo hiểm liên kết đầu tư. Trongphân khúc phi nhân thọ, Tập đoàn chủ yếu tập trung vào thị trường bán lẻ với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng.

There are no products in this section