Loading...

Bảo hiểm ACE Life

Công ty Bảo Hiểm ACE Life (“ACE Life Việt Nam”) là thành viên của Tập đoàn ACE, một trong những nhà bảo hiểm tài sản và thương vong đa ngành lớn nhất thế giới. Với  mạng lưới các công ty trực thuộc đặt tại 53 quốc gia, Tập đoàn ACE cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản và thương vong, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho tập hợp đa dạng các khách hàng tổ chức và cá nhân. ACE Limited, công ty mẹ của Tập đoàn ACE, được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York (NYSE: ACE) và là một công ty thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Các công ty bảo hiểm chủ lực của Tập đoàn ACE được xếp hạng năng lực tài chính AA- theo Standard & Poor’s và A+ theo A.M. Best. Điều này thể hiện nền tảng vốn vững mạnh và năng lực tài chính ổn định của Tập đoàn ACE; những yếu tố then chốt trong lĩnh vực kinh doanh trên các rủi ro.

Tại Việt Nam, ACE Life cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng cao phù hợp với nhu cầu bảo vệ và đảm bảo tài chính của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tháng 3 năm 2006, ACE Life tiên phong giới thiệu dòng  sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Chung - Kế hoạch Tài chính Trọn đời - vào thị trường Việt Nam. Đến nay, ACE Life Việt Nam đã phát triển và cung cấp trọn vẹn bộ sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời, trong đó có sản phẩm bảo hiểm liên kết chung độc lập dành riêng cho bảo vệ sức khỏe mang tên “Kế hoạch Tài chính cho Bệnh Nan y” nhằm đem lại cho khách hàng một giải pháp bảo vệ tài chính khi chẳng may mắc bệnh nan y. Sự đa dạng của bộ sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - Kế hoạch Tài chính - này tạo điều kiện cho các khách hàng cá nhân và tổ chức, với độ tuổi tham gia lên đến 80 tuổi, chủ động lựa chọn những kế hoạch bảo vệ phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Hiện nay, ACE Life cung cấp các sản phẩm bảo hiểm của mình chủ yếu thông qua một đội ngũ hơn 8.800 Đại diện Kinh doanh tận tâm và chuyên nghiệp trên khắp cả nước, cũng như thông qua một số ngân hàng được chọn lọc.